Naš tim

Bojana Vuković
Osnivač i predsjednica

Diplomirala 2011. godine na Filozofskom fakultetu u Tuzli, odsijek za engleski jezik i književnost. (više…)

Senka Jahić
Predavač

Diplomirala 2012. godine na Filozofskom fakultetu u Tuzli, odsijek za engleski jezik i književnost. (više…)

Lidija Marković
Predavač i član upravnog odbora

Diplomirala 2011. godine na Filozofskom fakultetu u Tuzli, odsijek za engleski jezik i književnost. (više…)

Dženana Brkić
Predavač

Diplomirala 2011. godine na Filozofskom fakultetu u Tuzli, odsijek za engleski jezik i književnost. (više…)

Daniel Polimac
Predavač

Diplomirao 2010. godine na Filozofskom fakultetu u Istočnom Sarajevu, odsijek za engleski jezik i književnost. Na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu diplomirao 2013 gdje upisuje i magistarski studij. (više…)

Selma Šećić
Predavač

Diplomirala 2002. godine na Filozofskom fakultetu u Tuzli, odsijek za engleski jezik i književnost. (više…)

Enida Tenić
Predavač

Diplomirala 2010. godine na Filozofskom fakultetu u Tuzli, odsijek za engleski jezik i književnost. (više…)

Selma Fehrić
Predavač

Diplomirala je najvišom ocjenom 2008. godine na Filozofskom fakultetu u Tuzli, odsijek za engleski jezik i književnost od kada aktivno radi na privatnim instrukcijama za engleski jezik. (više…)

Ivana Arula
Predavač

Apsolvent na filološkom fakultetu univerziteta u Banjoj Luci. (više…)

Mirsada Neimarlija
Predavač

Diplomirala 2014. godine na Filozofskom fakultetu u Zenici, odsijek za engleski jezik i književnost. (više…)

Stela Ćelosmanović
Predavač

Diplomirala 2012. godine na Filozofskom fakultetu u Tuzli, odsijek za engleski jezik i književnost. (više…)

Danijela Kojić
Predavač

Diplomirala je 2012. godine na Filozofskom fakultetu u Tuzli, odsijek za engleski jezik i književnost. (više…)

Dražena Pušić Bošković
Predavač

Diplomirala 2013. godine na Filozofskom fakultetu u Mostaru, odsjek za engleski jezik i književnosti i hrvatski jezik i književnost. (više…)

Ivana Simić
Predavač

Diplomirala engleski jezik i književnost na “Slobomir P Univerzitetu” (2008 – 2012). (više…)

Mirnesa Ramić
Predavač

Diplomirala 2011. godine na Filozofskom fakultetu u Tuzli, odsjek za engleski jezik i književnost. (više…)

Snježana Majstorović
Predavač

Diplomirala 2011. godine na Filološkom fakultetu u Banja Luci, odsijek za engleski jezik I književnost. (više…)

Jelena Abula
Predavač

Diplomirala je na “Slobomir P. Univerzitetu” sa najvišom ocjenom. Bila je stipendista Slobomir P Univerziteta i Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske. (više…)

Edisa Softić
Predavač

Diplomirala 2014. godine na Filozofskom fakultetu u Tuzli, odsijek za engleski jezik i književnost. (više…)

Mario Pinjuh
Predavač

 Diplomirao 2016. godine na Filozofskom fakultetu u Mostaru, odjel za engleski jezik i književnosti i hrvatski jezik i književnost.
(više…)

Hasan Bešić
Predavač

Diplomirao je 2007. godine na Filozofskom fakultetu u Tuzli, na odsijeku za engleski jezik i književnost. (više…)

Edina Omerbašić Osmanović

Diplomirala 2012. Godine na Filozofskom fakultetu u Tuzli, odsijek za njemački jezik i književnost. (više…)

Belma Hasanić

Diplomirala 2012. godine na Filozofskom fakultetu u Tuzli, odsjek za engleski jezik i književnost. (više…)

Andreja Radoš

Diplomirala 2007.godine na Filozofskom fakultetu u Mostaru, odsijek za engleski jezik i književnost i hrvatski jezik i književnost. (više…)

Ivana Marić

Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Mostaru, odsjek za engleski jezik i književnost i hrvatski jezik i književnost. (više…)

Ljubica Skoko

Diplomirala 2015.godine na Filozofskom fakultetu u Mostaru, odsjek za njemački jezik i književnost i engleski jezik i književnost. (više…)

Jelena Mišić

Diplomirala 2012. godine na Univerzitetu u Tuzli. (više…)

Belma Bošnjak

Diplomirala 2013. god na Filozofskom fakultetu u Tuzli, odsjek za njemački jezik i književnost. (više…)