O nama

Udruženje građana Centar za lični i profesionalni razvoj djeluje na području Tuzlanskog kantona od marta 2014. godine.

ID broj Udruženja: 4210161870004

Račun Udruženja otvoren kod Raiffeisen Banke: 1610000120800028

Osnovni sadržaj djelatnosti Udruženja je:

 1. Praćenje kvaliteta obrazovanja u Bosni i Hercegovini te zaštita, afirmacija, i promocija ljudskih prava.
 2. Stvaranje boljih uslova života i obrazovanja građanstva.
 3. Organiziranje besplatnih kurseva uz samofinansiranje udžbenika potrebnih za izvođenje nastave pri tome izuzimajući socijalno ugrožena lica od finansiranja istih.
 4. Širenje stepena jezičke pismenosti članova i šire.
 5. Promoviranje evropske integracije putem edukacije pojedinaca i grupa.
 6. Organiziranje edukativnih seminara, okruglih stolova, debata, kreativnih radionica.
 7. Održavanje kulturnih manifestacija, izložbi, sportsko zabavnih takmičenja radi usavršavanja članova i šire.
 8. Organizovanje sporstih, kulturnih manifestacija, ekskurzija za potrebe članova.
 9. Stvaranje materijalnih uslova za stipendiranje i školovanje srednjoškolaca, studenata.
 10. Vršenje prevođenja projektnih grantova sa stranih jezika na jedan od tri službena jezika, te približavanje istih širem građanstvu.
 11. Razmjena iskustava, saznanja i informacija sa srodnim Udruženjima i drugim nevladinim organizacijama u zemlji i inostranstvu.