Projekti

EL ROI

Centar za lični i profesionalni razvoj implementira projekat pružanja besplatnih edukacija iz oblasti engleskog jezika uz međunarodno priznate certifikate za sve kategorije društva, a sa posebnim akcentom na socijalno ugrožene kategorije širom Bosne i Hercegovine koje su ujedno u potpunosti oslobođene bilo kakvog oblika finansiranja pomenute edukacije. Projekat je pokrenuo El Roi – Evropski centar za obrazovanje iz Londona, a sa predstavništvom za Balkan u Pirotu.

El Roi projekti podrazumijevaju uključivanje romske, marginalizovane i socijalno ugrožene djece u obrazovni sistem. Cilj je djeci omogućiti i kontinuirano neformalno obrazovanje koje je van standardnog obrazovnog sistema, odnosno, omogućiti im redovne vanškolske aktivnosti u smislu pohađanja različitih kurseva. Uključivanjem i njihovih roditelja na ove kurseve čini priču potpunijom, a uključivanjem cijelog društva postiže se cilj. Cjeloživotno učenje marginalizovanim i socijalno ugroženim grupama kroz različite edukativne programe, kurseve stranih jezika, omogućava mnogo, međutim, uključivanje cijelog društva u ove projekte omogućava trajno rješenje problema. Kako?

El Roi je obezbijedio mjesto u učionici i za sve građane donatore. Svi koji samostalno finansiraju literaturu za učenje – pohađaju časove engleskog jezika zajedno sa marginalizovanim i socijalno ugroženim grupama. Odrasla lica iz marginalizovanih i socijalno ugroženih grupa pohađaju kurseve prema planu i programu te dobijaju priliku kako da dobiju znanje tako i da dobiju zaposlenje. Međutim, kada su deca iz marginalizovanih i socijalno ugroženih grupa u pitanju, njihovi kursevi traju dok ne odrastu, odnosno, mogu da ih pohađaju koliko god žele. Zadržavajući ih na kursevima stranih jezika, El Roi utiče na njihove životne stavove kao i na njihove roditelje i uz pomoć stručnog tima: psihologa, socijalnih radnika, profesora, defektologa, građana (koji zajedno sa njima uče i koji su prisutni na svakom njihovom času) izvode ih na pravi put. Prisustvo stručnih lica i građana donatora na ove kurseve donosi nemjerljivu obostranu dobrobit.

Zahvaljujući ovim projektima za poslednjih 10 godina El Roijeve besplatne obrazovne programe je pohađalo preko 100.000 polaznika. 7.456 lica je uspjelo da dobije posao.

Da bi ove akcije i dalje bile ovako uspješne, El Roi projekti moraju biti trajnog, a ne privremenog karaktera. El Roi ne finansira ni jedna organizacija. El Roi se finansira isključivo od članarina, dobrovoljnih priloga pojedinaca, kompanija. Bez dobrotvornih priloga ne bi bilo moguće realizovati ove akcije. Zato redovno pozivaju građane da se priključe ovim kursevima zajedno sa marginalizovanim i socijalno ugroženim grupama jer, bez njihove pomoći, ovi projekti bi bili privremenog karaktera i nemjerljivo manje uspješni.

Dakle, građani koji ne pripadaju socijalno ugroženim kategorijama društva također mogu pohađati El Roi besplatne kurseve engleskog jezika uz samostalno finansiranje potrebne literature za učenje. El Roi će zatim ta sredstva dalje preusmjeriti u svoje fondove za pomoć socijalno ugroženoj djeci širom svijeta te im i omogućiti mnoge besplatne edukacije. Svi polaznici po završetku edukacije dobijaju besplatno i međunarodno priznat certifikat koji izdaje Evropski centar za obrazovanje.

Cijeli projekat je humanitarnog karaktera te naše Udruženje nema nikakav profit od ovog projekta. Stoga nam je veoma bitna podrška zajednice i građana kako bismo ovaj projekat zadržali u Bosni i Hercegovini. Uz pomoć donatora učionica koji nam obezbjeđuju besplatno korištenje prostora u svrhu izvođenja nastave na našim kursevima te štampanih i elektronskih medija koji prate naš rad, uspješno širimo našu misiju već drugu godinu za redom. Neizostavna je podrška i rad naših predavača koji su volonterski angažovani na izvođenju nastave na kursevima.

Do sada, našim edukacijama u Bosni i Hercegovini obuhvatamo oko 1000 polaznika u Tuzli, Lukavcu, Čeliću, Gradačcu, Živinicama, Banovićima, Banjaluci, Zenici, Bijeljini, Priboju, Loparama, Brčkom, Jelahu, Mostaru, Širokom Brijegu, Gračanici, Doboju.

Na ove kurseve se mogu prijaviti djeca i odrasli. Kurs se sastoji od ukupno 9 nivoa, a kandidati nastavu pohađaju na onom nivou koji se prethodno utvrdi predtestiranjem.

OSTALE EDUKACIJE

LPR Centar radi i na drugim edukacijama mimo El Roi centra i sve edukacije su također besplatne za socijalno ugrožena lica. Građani koji nisu socijalno ugroženi plaćaju simboličnu mjesečnu članarinu Centru od koje nabavljamo potrebne materijale za učenje i rad. Za sada su to edukacije iz oblasti njemačkog, italijanskog, turskog jezika i informatike.

Prijave na naše edukacije su uvijek u toku i mogu se slati pritiskom na dugme “Prijava na kurs” u lijevom dijelu naše stranice.
Nastava se izvodi u nekom od zakazanih popodnevnih termina od 16 do 20h.

Za više informacija, možete nam se javiti putem maila, Facebook stranice ili slanjem upita preko formulara na Kontakt dijelu ove stranice.